translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

Stelling HAC Weekblad: De gemeente moet geld vrijmaken voor kleinschalige woonvoorzieningen

Initiatieven ondersteunen wij!

HAC Stelling 5

Os Thoes in Budel, een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen, opende op donderdag 8 maart officieel de deuren. De gemeente moet meer geld en middelen vrijmaken om in iedere kern een soortgelijke woonvoorziening te realiseren.

Antwoord Cranendonck Actief!

Wij zouden er een groot voorstander van zijn als in meer kernen van Cranendonck kleinschalige woonvoorzieningen zoals Os Thoes van de grond zouden komen. Burgerinitiatieven daartoe, waarbij vrijwilligers, een woningcorporatie (bijv. WoCom) en professionele zorginstellingen (bijv. Land van Horne) de handen ineen slaan, kunnen rekenen op onze steun.

De gemeente dient deze initiatieven te helpen en voor de nodige vergunningen te zorgen. Wij vinden het echter geen taak van de gemeente om hiervoor geld vrij te maken. Voor langdurige zorg zijn en blijven het rijk en zorgverzekeraars financieel verantwoordelijk.

Op andere terreinen, bijv huishoudelijk hulp, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, maar ook waar het gaat om het vinden van werk, bijstand voor mensen zonder of met een laag inkomen, daar is de gemeente wel verantwoordelijk voor. We hebben een eigen sociaal team bij de gemeente dat een ruimhartig sociaal beleid voert. Een motie van Cranendonck Actief! heeft hiertoe een beslissende aanzet gegeven. Een groot succes zijn de sociaal makelaars, die de ogen en oren van de gemeente zijn in de verschillende kernen. En we proberen er snel bij te zijn wanneer problemen dreigen door middel van preventief beleid.  

Op die manier heeft onze wethouder Jan van Tulden de afgelopen vier jaar een tamelijk succesvol zorgbeleid opgezet in onze gemeente.

De reacties van de overige partijen zijn te vinden op: HAC-Stelling-5

Maar we zijn er nog lang niet. Zo zijn er in de jeugdzorg nog behoorlijke financiële risico’s. Echter, goede zorg voor jongeren dient altijd voor te gaan op het geld. Ook voor ouderen is er nog veel te doen, bijv. meer bewegen voor ouderen, bestrijding eenzaamheid en van Cranendonck een dementie-vriendelijke gemeente maken.

Os Thoes vinden we een geweldig initiatief en we feliciteren de vele betrokkenen met het resultaat van hun jarenlange inzet. Moge dat een inspiratie zijn voor vergelijkbare initiatieven elders in Cranendonck.

content-image content-image content-image

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Twitter