translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

Wethouder Jan van Tulden, een terug- en vooruitblik

Samen vooruit

Dat was het motto van het raadsprogramma 2014-2018. Samen met Frans Kuppens en Carola Meuwissen begon ik in mei 2014 als wethouder maatschappij en zorg aan de uitvoering van dat programma.

Nieuwe politiek’ was een van onze speerpunten bij de verkiezingen in 2014. Het heel anders gaan doen dan onze voorgangers. Echter, elke verandering gaat moeizaam en kost tijd. Ambtenaren waren niet gewend om vanuit doelstellingen en kaders te werken. In de jaren voor 2014 waren een aantal (langlopende) projecten tot stilstand gekomen. We waren ambitieus en wilden verschillende projecten, die lagen te wachten op uitvoering, vlot trekken. En hierbij echt voortgang boeken, knopen doorhakken en daarbij als college eensgezind zijn: Samen vooruit. Veel gevechten in het begin, maar uiteindelijk kwam er het besef dat het nu echt anders eraan toeging in Cranendonck. Ook in de A2-samenwerking en andere samenwerkingsverbanden wilden wij een duidelijkere Cranendonckse inbreng hebben. Deze actieve rol van de Cranendonckse wethouders was nieuw bij veel samenwerkingspartners.

Na een inwerkperiode met veel veranderingen, ook binnen de gemeentelijke onrganisatie, kon ik daardoor ons raadsprogramma nog voortvarender gaan uitvoeren. De eerste resultaten kwamen, steeds meer zag men de verandering, kregen we medestanders en kwam de tijd van oogsten:

-          Een sociaal team dat steeds meer integraal de problemen van onze inwoners aanpakt en de ruimte heeft om minder vanuit de regels en meer vanuit vertrouwen te werken. Sociaal makelaars die de ogen en oren zijn voor alles wat er speelt, een huiskamer als ontmoetingspunt in elke kern. Inwoners die niet meer voor een uitkering naar Valkenswaard hoeven. Kortom, de zorg voor inwoners die dat nodig hebben heel dichtbij georganiseerd en 6 vitale kernen waar de inwoners zelf steeds meer centraal staan;

-          Vernieuwing van de gemeenschapshuizen om de leefbaarheid in alle kernen op peil te houden, (de Borgh en de Schakel werden vlot getrokken, bij de Schaapskooi werd het plan gewijzigd van verbouw naar nieuwbouw);

-          Burgerinitiatieven (zie ook: Nieuwe politiek, Nieuwe akkoorden, waarbij de Cranendonckse manier van werken en het betrekken van inwoners ook landelijk is opgevallen) die tot ontwikkeling kwamen (zoals Onze School, Os Thoes, bouwhallen voor de carnavalsverenigingen en de wens voor een OMNI-sportvereniging in Budel) Op een aantal belangrijke terreinen zoals sport en onderwijs hebben we een lange termijn visie ontwikkeld die we in de volgende raadsperiode kunnen uitvoeren.

En binnen het college, waar ik altijd steun heb ondervonden en de samenwerking goed was, kon ik ook een  bijdrage leveren aan de projecten van andere wethouders. Een boeiende en fijne tijd als ik terug kijk.

Samen verder

Inmiddels is het maart 2018 en we zijn er nog niet. De dienstverlening van het sociaal team en van de gemeente als geheel kan echt nog een stuk beter. Er moeten meer mensen aan werk geholpen worden, zeker nu de economie aantrekt. Een aantal gemeenschapshuizen moet nog concreet vernieuwd worden, waarbij we moeten zorgen dat het gemeenschapshuis nog meer het huis van de gemeenschap van de betreffende kern wordt. We moeten nog meer de kennis en kunde van onze inwoners gebruiken zodat we nog meer burgerinitiatieven krijgen en hierdoor wensen kunnen uitvoeren. De zorgleveranciers moeten nog meer zorg dichtbij gaan leveren. Minder regels, meer ruimte voor de uitvoerders. De pilot van de sociaal makelaars moet worden voortgezet.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik wil graag doorgaan op de ingeslagen weg en een aantal zaken die ik begonnen ben, afmaken. Ga 21 maart stemmen op Cranendonck Actief, lijst 1, zodat we samen verder kunnen werken aan een mooi Cranendonck.

Jan van Tulden, wethouder gemeente Cranendonck

content-image content-image content-image

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Twitter