translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

1. Koen van Laarhoven - lijsttrekker

Budel

Ik ben Koen van Laarhoven, 40 jaar, opgegroeid en nog steeds woonachtig in Budel. Ik woon samen met Inge (uit Maarheeze) en onze dochter Maud, die in groep 3 van basisschool De Schatkist zit. Ik ben werkzaam als verzekerings- en RegioBankadviseur bij Finturo in Leende. Een zelfstandig financieel advieskantoor met persoonlijke aandacht. Wat dat betreft zijn er veel overeenkomsten met onze partij. Daarnaast speel ik graag een wedstrijdje tennis en ben al jaren lid van carnavalsvereniging ‘De Zuipschuiten’. Voor een gezellig (carnavals)feestje mag je me dan ook gerust wakker maken. 

Daarom Cranendonck Actief!

Genoeg redenen. Ik ben al sinds 2009 bij onze partij betrokken. Bij Cranendonck Actief! houden we altijd rekening met de menselijke maat. We luisteren naar onze inwoners en doen daar wat mee. Dat vind ik erg belangrijk. We nemen het mee in onze afwegingen bij besluiten, we stellen vragen aan de wethouder(s) of komen met voorstellen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de gemeente zorgvuldig met de financiën omgaat. Al het geld binnen de gemeente is van onze eigen inwoners. Samen met onze partij wil ik de komende periode werken aan een gemeente die er is voor haar inwoners, met een goede dienstverlening en die meedenkt. Waar inwoners meer baas worden over de eigen omgeving. En waar geïnvesteerd wordt in mensen en voorzieningen.

2. David Morgan

Soerendonk

Getogen in Budel en alweer bijna 20 jaar woonachtig in Soerendonk. Getrouwd met Hilde en trotse vader van Anne en Jade. Naast mijn werk als Operations Manager bij GKN Fokker Landing Gear te Helmond ben ik ook druk met een aantal hobbies.

Op dit moment ben ik de huidige voorzitter van Cranendonck Actief!, Ik zit in de organisatie van de (jeugd) Bonte Avonden in Roesdonk, ben clubscheidsrechter bij F.C. Cranendonck, Trainer/Coach van SV Budel MO17-1, voorzitter van de commissie meiden/vrouwen en ook lid van het hoofdbestuur bij SV Budel.

Uiteraard liggen mijn interesses bij (sport-)verenigingen en cultuur maar niet alleen daar. Ook op het vlak van bouwen en verkeer (in Soerendonk moet er echt wat verbeteren aan de verkeersveiligheid en aanpak sluipverkeer) hoop ik mijn steentje actief te kunnen bijdragen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we een dienstbare gemeente krijgen waarin de inwoners centraal staan. Iets wat de afgelopen periode niet vanzelfsprekend was maar waar ik wel van overtuigd ben dat het beter kan en wat mij betreft ook beter moet!   

Daarom Cranendonck Actief!

Cranendonck Actief! is de lokale partij die ervoor wil zorgen dat haar inwoners kwalitatieve goede bestuurders krijgt, die een helder en begrijpbaar beleid voor al haar inwoners nastreeft, op alle vlakken. Het ontwikkelen van dit beleid gaat hand in hand samen met de inwoners. Met elkaar komen we tot een gemeente waarin het prettig vertoeven is voor alle inwoners en haar bezoekers.

3. Karel Boonen

Maarheeze

Sinds 1998 woon ik in Maarheeze. Ben getrouwd met Bertie en heb een zoon en een dochter die inmiddels zijn uitgevlogen. Ik heb ruim 30 jaar bij gemeenten gewerkt, o.a. ook als gemeentesecretaris van Cranendonck (1998-2002). Nu ben ik o.a. scheidsrechter bij VV Maarheeze en leidt hier in het weekend menig voetbalpotje in goede banen. 

Daarom Cranendonck Actief!

Ik zit sinds 2014 in de gemeenteraad namens Cranendonck Actief! De manier waarop we lokale politiek bedrijven past goed bij mij. Het is veelzijdig en ontzettend leuk om te doen om je op deze manier in te zetten voor een beter Cranendonck.

De afgelopen jaren heb ik menig dossier actief beetgepakt. Zo heb ik een voorstel voor een lokaal referendum gemaakt en heb me vastgebeten in het bomendebacle in Budel, het gehannes rond Harlekyn of de zoveelste onnodige OZB-verhoging. Deze raadsperiode heb ik veel inwoners gesproken en proberen vooruit te helpen wanneer ze problemen hadden met de gemeente. En het kan en moet beter. Want samen maken we Cranendonck mooier, beter en leefbaarder. 

4. Els van der Heijden-Boelens

Budel

Ik ben Els van der Heijden-Boelens. 62 jaar, getrouwd met Ad en moeder van Sam en Lotte. Geboren in Soerendonk, opgegroeid en woonachtig in Budel. Ik heb 38 jaar in de zorg gewerkt onder andere als locatiemanager in Budel en regiomanager voor de A2 gemeenten. Als vrijwilliger ben ik lid van de Zorg Advies Raad en secretaris van het bestuur van de woonvorm ” Os Thoes”. 

Daarom Cranendonck Actief!

Mijn drijfveer om actief de politiek in te gaan is maatschappelijke betrokkenheid. Ik voel de noodzaak om met name onderwerpen uit het Sociaal Domein zoals jeugdzorg, ouderenzorg en armoedebestrijding te verbeteren. Dat wil Cranendonck Actief! ook. Er is de afgelopen jaren veel bezuinigd op zorg en teveel wordt van mensen verwacht dat ze zelf maar hun problemen moeten oplossen. Dat gaat niet. 

5. André Oud

Maarheeze

Geboren Brabander en sinds 1975 getogen in Maarheeze. Ik heb tot 2010 in onze gemeente gewerkt als politieman. In die tijd heb ik de gemeente en het eigene van alle dorpen leren kennen en waarderen. Na mijn pensionering ben ik door u gekozen als raadslid voor Cranendonck Actief! Met plezier heb ik u bijna acht jaar, tot te vorige verkiezingen, mogen vertegenwoordigen.

 Ik ben de afgelopen vier jaar actief geweest als cliëntondersteuner WMO. Ik heb menig 'keukentafelgesprek' gevoerd. Ook heb ik, aangestuurd door onze sociaal makelaar, inwoners geholpen waar ik kon. Ik ben voorzitter van "Onze school" in Maarheeze. Een schitterend voorbeeld van een burgerinitiatief. Met de evaluatie van dit mooie project is overigens niets gedaan.

Daarom Cranendonck Actief!

Tot mijn spijt heb ik gezien hoe er steeds minder aandacht kwam voor mensen die hulp nodig hadden. In mijn ogen een gevolg van bezuinigingen die niet nodig waren en niet nodig zijn. Maak middelen vrij en geef de ambtenaren meer beleidsvrijheid.

Op het gebied van ruimtelijke ordening word ik vaak aangesproken. Waarom kan dit niet en kan het daar wel? Willekeur lijkt te regeren. Kijk nu eens naar wat er wel kan en leg het goed uit als het niet kan.

Ik kijk met verbazing naar het vastlopen van allerlei burgerinitiatieven in onze gemeente. Ondersteun en faciliteer initiatieven. 

Dat kan beter en dat moet beter! Daarom wil ik mij opnieuw verkiesbaar stellen voor Cranendonck Actief! Een lokale partij met oog voor de mens.

6. Henri Tchornobay

Budel-Dorplein

Ik ben Henri Tchornobay. Geboren en getogen in Budel-Dorplein en getrouwd met Mariette en vader van 2 kinderen en opa van 5 kleinkinderen.

Na mijn werkzaamheden in de sociale sector, groepsleider dagbestedingscentrum (nu Lunet-zorg), heb ik de laatste 20 jaar gewerkt als onafhankelijk financieel adviseur (PrivePlan/RegioBank Budel-Dorplein en Heeze). Nu ben ik sinds enkele jaren met pensioen.

Daarom Cranendonck Actief!

De lokale politiek en zeker Cranendonck Actief! is voor de mensen. Dit moet geen loze kreet zijn, maar dat betekent dat je open moet staan voor de mensen en er voor hen moet zijn als het nodig is. 

De politiek zal duidelijke keuzes moeten maken. Voor de komende jaren zullen er oplossingen moeten komen voor het woon- en leefklimaat in Cranendonck. Dus na de verkiezingen zijn de agendapunten voor de lokale politiek:

- Woningbouw op maat ontwikkelen voor alle dorpen
- Leefbaarheid stimuleren in vooral de kleinere kernen, zoals Budel-Dorplein en Gastel
- Initiatieven van inwoners echt ondersteunen, samenwerken en oplossingen zoeken

7. Erica de Graaf-van Alphen

Budel-Dorplein

Ik ben Erica de Graaf, getrouwd met Rutger. We hebben 2 kinderen en wonen sinds 2002 samen met onze zoon in ons unieke Dorplein. Ondertussen zijn we ook grootouders van 3 kleindochters. Ik werk als commercieel medewerker binnendienst bij Upstairs Traprenovatie.

Al sinds we hier wonen, heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Zo ben ben ik o.a. ouderraadslid geweest van toen nog het Junior College. Toen het Voortgezet onderwijs dreigde te verdwijnen ben ik actief geworden bij stichting Vocaal, die zich inzet voor het behoud van het Voortgezet onderwijs in onze gemeente. Vocaal heeft ook aan de wieg gestaan bij de oprichting van het technische onderwijs in de vorm van BIVAK, wat nu enkele jaren heel goed draait. 

Tussen 2010-2018 was ik actief als commissielid en Raadslid voor CranendonckActief! Op dit moment ben ik coördinator bij de VVV Cranendonck waar ik de vrijwilligers en de winkel onder mijn “hoede” heb. Daarnaast ben ik bestuurslid van de stichting Parels van Dorplein, die zich bezig houdt met de exploitatie van het Cantinetheater in Dorplein.

Ik ben ook actief betrokken bij het platform 'Dorplein Uniek'. Hier houden we ons al sinds 2004 bezig met de leefbaarheid in ons dorp én om ons unieke dorp op de toeristische agenda te krijgen en hebben we bv al 4 wandelroutes ontwikkeld. Met een grote groep Cicerones als gids. Ik hoop dat de fietsbrug er snel komt! 

Daarom Cranendonck Actief!

Ik wil me inzetten voor meer betaalbare woonruimte in Dorplein en Cranendonck. We moeten zorgen dat we een aantrekkelijke en duurzame gemeente zijn om je te vestigen. Ook moeten we een goede gemeente zijn voor ondernemers die we toch stiekem heel veel hebben in Cranendonck. Kortom een dienstbare en actief meedenkende gemeente die de inwoners niet laat zwemmen maar bijstaat in woord én daad waar dat nodig is.

8. José Corporaal-Jonker

Budel

In 1999 samen met mijn gezin in Budel komen wonen. Ik ben getrouwd en we hebben 3 kinderen. Werkzaam in de vakantiebranche. Ik bijt me graag vast in dossiers, met oog voor de zwakkeren in onze samenleving. Zij verdienen meer ondersteuning in deze bureaucratische wereld. Ik zeg graag waar het op staat. 

Daarom Cranendonck Actief!

Door het volgen van de lokale politiek ben ik er achter gekomen dat je in de politiek een verschil kunt maken. Cranendonck Actief! en ik staan voor een beleid gericht op de mens in plaats van de regels. Daarnaast vind ik heel belangrijk om ervoor te zorgen dat Cranendonck een leefbare gemeente blijft voor iedereen. Mijn aandachtsgebieden zijn zorg, jeugd en onderwijs.

9. Kittie Raats

Soerendonk

Met mijn gezin woonachtig in het mooie buitengebied van Cranendonck (Soerendonk). Ik ben recent met pensioen gegaan. Tot voor kort was ik docente maatschappijleer en probeerde ik mijn leerlingen enthousiast te maken voor politiek.

Daarom Cranendonck Actief!

Lid worden van een politieke partij en op deze manier een maatschappelijke bijdrage leveren was al langer mijn wens.
Cranendonck Actief! is een partij naar mijn hart: zij willen een leefbare gemeente met een leefbaar en actief buitengebied. Het is voor mij belangrijk dat de inbreng van de burgers serieus genomen wordt. De wensen en behoeften van onze inwoners dienen centraal te staan en niet de regels.
Mijn streven is daarom meer dynamiek in het beleid van de gemeente te brengen en om op deze manier een brug te slaan tussen burgers en de gemeente.

10. Harry Jochems

Budel-Schoot

Mijn naam is Harry Jochems en ik woon met mijn vrouw en dochter in Budel-schoot. Als ex militair met diverse uitzendingen weet ik als geen ander wat onveiligheid met mensen doet. Mijn hart ligt dan ook bij veiligheid en leefbaarheid. 

Daarom Cranendonck Actief!

Ik wil graag dat jij je veilig voelt in Cranendonck. Dat je weet dat er gehandhaafd wordt, dat je fiets veilig is en dat je weet dat iedereen hetzelfde behandeld wordt (dus geen pestgedrag, discriminatie en vriendjespolitiek), zodat jij kan en mag zijn wie je bent. Ook in Cranendonck voelen veel mensen zich niet veilig. Dit kan beter en dit moet beter. 

11. Cindy Stienen

Maarheeze

Cindy Stienen, geboren en getogen in Maarheeze, heb samen met Marc drie kinderen. Ik heb in het basisonderwijs in Cranendonck gewerkt. Ik werk nu op de lerarenopleiding in Sittard en ik begeleid het werkplekleren van toekomstige leraren op het Bravo College in Budel.

Ik ben voorzitter van toneelgroep Schakel in Maarheeze. In het verleden heb ik me ingezet voor de Cranendonckse zwemclub, Scouting Kizito, de ouderraad van basisschool De Stapsteen en de jeugdcommissie van de Muuzevangers.

Daarom Cranendonck Actief!

Voor Cranendonck Actief zet ik me graag op de achtergrond in voor onze partij. Met daarbij een beetje extra focus op de kinderen in onze gemeente omdat zij zichzelf niet verkiesbaar kunnen stellen.Ik vind dat onze partij de enige echte lokale partij is met een afspiegeling van alle inwoners van Cranendonck. We luisteren naar alle inwoners van Cranendonck en doen er iets mee. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt, daar gaat het om.

12. Jos van Velthoven

Maarheeze

Woonachtig in Maarheeze en getrouwd met Ellie. Samen hebben we 3 zonen (Sjoerd, Stan en Sjors). We zijn ook al een aantal keren opa en oma.
Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger (voorheen bestuurslid) van voetbalvereniging Maarheeze en bestuurslid van Instituut voor Natuur en Educatie (IVN) Cranendonck. Mijn interesses liggen op sportgebied, muziek (poort van brabant) en natuur/milieu.

Daarom Cranendonck Actief!

In 41 jaren overheidsdienst heb ik een behoorlijke expertise op het gebied van gemeente financiën opgebouwd bij diverse gemeenten, waaronder Maarheeze (toen nog als zelfstandige gemeente).
De uitvoering van gemeentelijk beleid kost geld. De beschikbare middelen moeten dan ook zo doelmatig mogelijk worden ingezet, om zodoende een gezonde financiële gemeente te blijven met een goede dienstverlening aan de eigen inwoners.
Daarnaast vind ik duurzaamheid een belangrijk punt. Onze planeet is eindig als we zo doorgaan en als gemeente moeten ook wij ons steentje bijdragen aan een leefbare wereld voor ons (klein)kinderen

13. Jan van Tulden

Budel

Geboren in Budel-Schoot en nu samen met mijn vrouw Tonnie woonachtig in Budel. Vader van 3 dochters en opa van een aantal prachtige kleinkinderen.
Ik heb voor diverse gemeenten gewerkt. Tevens docent geweest aan de Bestuursacademie in Tilburg. Vanaf 1990 ben ik actief in de Cranendonckse politiek betrokken, als raadslid en wethouder. Inmiddels ben ik ook secretaris van de Zorg Adviesraad Cranendonck (ZARC).

Daarom Cranendonck Actief!

Een bestuurder dient ervoor te zorgen dat de inwoners door de gemeente worden geholpen en gesteund. Een dienstbare gemeente is hiervoor noodzakelijk. Onze inwoners moeten hun omgeving, in samenspraak met anderen, zelf kunnen invullen. Cranendonck Actief! wil inwoners die ruimte geven. Ik vind dat de gemeente daar momenteel niet ver genoeg in gaat, We kennen dan ook mooie burgerinitiatieven uit het verleden, zoals Onze School (Maarheeze), os Thoes (Budel),  Ik hoop dat uit de verschillende dorpsenquêtes nog veel van dit soort initiatieven komen.

14. Jasper Heijmans

Maarheeze

Ik ben Jasper Heijmans uit Maarheeze. Al een tijdje werkzaam bij OneMed Nederland, een leverancier van medische hulpmiddelen. Tevens ben ik secretaris van de OR van OneMed.

In mijn vrije tijd ben ik vooral bezig met research voor mijn eigen website over de formule 1. Ik heb een passie voor autosport. In mijn vrije tijd wandel en mountainbike ik graag en als er nog tijd over is, probeer ik elk jaar wel een paar keer naar het circuit te gaan.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de politieke geschiedenis, zowel lokaal als van Nederland. Regelmatig ben ik actief in de dorpsraad van Maarheeze.

Daarom Cranendonck Actief!

Ik ben sinds 2018 lid van Cranendonck Actief!. Ik ben met ze in contact gekomen toen ik zelf een burgerinitiatief wilde opstarten m.b.t. het onderhoud van de speelvelden. Hier ga ik de komende tijd nog verder mee aan de slag. Wat me vooral trekt aan de partij is dat het onafhankelijk lokaal is. Ik ben namelijk van mening dat partijen gelieerd aan landelijke partijen niet onafhankelijk kunnen regeren in een gemeente. Het is vooral verademend om te zien dat de partij goed verdeeld is tussen links en rechts, en op deze manier een goede afspiegeling is van de maatschappij en de inwoners van onze gemeente.

Ik heb er enorm veel zin in en hoop dat mijn bijdrage de komende tijd dan ook van toegevoegde waarde is voor onze gemeente!

15. Anne-Mieke de Sterke-Zevenhek

Budel-Schoot

Ik ben Anne-Mieke. Sinds 1982 woonachtig in Budel, in 1992 verhuisd naar Budel-Schoot en sinds een tijdje weer terug in Budel. Ik heb 25 jaar gewerkt bij de GGzE als hoofd Medische Administratie. De laatste 5 jaar werkte ik met veel plezier en vooral voldoening als manager bij Conquest, onderdeel van de GGzE, waar ex-cliënten werden opgeleid tot ervaringsdeskundige trainer. Nu ben ik sinds enkele jaren met pensioen.

Daarom Cranendonck Actief!

In de jaren '90 was ik lid van verschillende commissies (onder andere de bezwaarschriftencommissie van de toenmalige gemeente Budel), waar ik Jan van Tulden leerde kennen en waar mijn belangstelling voor een lokale politieke partij ontstond. Ik koos voor de beste: Cranendonck Actief!
Mij intrigeerde vooral het ontstaan en verloop van initiatieven van inwoners en de daarbij behorende besluitvorming en financiële gang van zaken door de gemeente.

16. Johan Saanen

Budel-Schoot

Daarom Cranendonck Actief!

17. Anja Pieters

Budel

Sinds 1971 woonachtig in Budel. Ik ben in het lager onderwijs werkzaam geweest (o.a. als juf van onze lijsttrekker :)). Ik heb 2 dochters en 3 kleinkinderen, die helaas ver weg wonen. Ik ben vrijwilligster bij Cordaad en heb daarnaast een brede maatschappelijke interesse. 

Daarom Cranendonck Actief!

Voor mij is de plaatselijke politiek erg belangrijk. Cranendonck Actief! staat dicht bij haar inwoners en weet wat er speelt. Vandaar dat ik, als lijstduwer, Cranendonck Actief! steun. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze deskundige mensen veel voor onze zo mooie gemeenschap kunnen betekenen. 

18. William Schreuders

Budel

Geboren in Waalwijk, maar inmiddels alweer meer dan 10 jaar woonachtig in Budel. Ik woon hier samen met mijn vriendin en 2 kinderen (en de derde op komst!). 

Daarom Cranendonck Actief!

Cranendonck Actief! zet zich in voor de belangen van al onze inwoners. Ook onze zwakkere. Een heel fijne gedachte.

19. Wim Cremers

Budel-Dorplein

Al jaren woonachtig in Budel-Dorplein en een echt gemeenschapsmens. Ik ben iemand die verenigingen een warm hart toe draagt. Ik heb dan ook in veel verenigingen een bestuursfunctie bekleed. In Dorplein ben ik gids vanuit Dorplein Uniek en leidt ik mensen rond door de mooie plekjes van onze gemeente.

Daarom Cranendonck Actief!

Cranendonck Actief! zich al jaren in voor een goede leefbaarheid en het verenigingsleven. Daarnaast ondersteunen ze burgerinitiatieven. Tevens zijn zij voor ondersteuning van mensen die langer thuis in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

20. Yvonne Respen-van Tulden

Budel-Schoot

Yvonne is getrouwd met Erik. Samen met 3 kinderen wonen ze in Budel-Schoot. 

Daarom Cranendonck Actief!

Sociaal met aandacht voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Cranendonck Actief! maakt zich sterk voor gemeenschapsvoorzieningen. Dat is ontzettend belangrijk. En richt zich een gezond financieel beleid. Dat kan ik, met mijn financiële achtergrond, wel waarderen.

21. Hanneke Balk

Soerendonk

Hanneke Balk uit Soerendonk. Als oud raadslid, fractievoorzitter en wethouders namens Cranendonck Actief! adviseer en ondersteun ik deze club. Ik ben verder actief bij de Herenboeren De Groote Heide is Soerendonk. 

Daarom Cranendonck Actief!

Cranendonck Actief! komt op voor en heeft vertrouwen in haar inwoners. We willen ze echte invloed geven. Want dan kan beter. Dat MOET beter. 

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter