translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

parrot

1. Karel Boonen

Maarheeze

Sinds 1998 woon ik in Maarheeze. Ben getrouwd met Bertie en heb een zoon en een dochter die inmiddels zijn uitgevlogen. Ik heb ruim 30 jaar bij gemeenten gewerkt, o.a. ook als gemeentesecretaris van Cranendonck (1998-2002) en 5 jaar bij een woningcorporatie. In het weekend probeer ik bij vv Maarheeze potjes voetbal in goede banen te leiden. Daarmee vergeleken is de gemeenteraad van Cranendonck een makkie...

Daarom Cranendonck Actief!

Een betrouwbare gemeente, die open en eerlijk omgaat met alle inwoners van Cranendonck, maar die ook streng optreedt en handhaaft wanneer er regels of afspraken worden overtreden. Dat is wat mij motiveert om me in te zetten voor de lokale politiek (sinds 2014) en de reden dat ik lid ben geworden van Cranendonck Actief!
Cranendonck moet nog meer een gemeente worden die dichtbij haar inwoners staat en probeert samen met die inwoners een prettige en leefbare gemeente te maken. Samen betekent ook de mensen die dat nodig hebben echt helpen en niet van het kastje naar de muur sturen. De gemeente is er voor de mensen en niet andersom.

2. David Morgan

Soerendonk

Getogen in Budel en sinds 2003 woonachtig in Soerendonk. Getrouwd met Hilde en trotse vader van dochters Anne en Jade. Naast mijn werk en de politiek ben ik ook trainer/leider van het leukste meidenteam van SV Budel, clubscheidsrechter bij FC Cranendonck en voorzitter van de Bonte Avond Commissie van C.V. De Roesdonkers.

Daarom Cranendonck Actief!

Cranendonck Actief! is dé lokale partij die ervoor wil zorgen dat haar inwoners kwalitatieve goede bestuurders krijgt, die een helder en begrijpbaar beleid voor al haar inwoners nastreeft, op alle vlakken. Het ontwikkelen van dit beleid gaat hand in hand samen met onze inwoners. Met elkaar komen we tot een gemeente waarin het prettig vertoeven is voor alle inwoners en haar bezoekers. Want samen komen we verder!

3. Jan van Tulden

Budel

Geboren in Budel-Schoot en nu samen met mijn vrouw Tonnie woonachtig in Budel. Vader van 3 dochters en opa van 6 kleinkinderen.
Voor diverse gemeenten gewerkt. Tevens docent geweest aan de bestuursacademie in Tilburg. Vanaf 1990 ben ik actief in de politiek betrokken, als raadslid en wethouder.

Daarom Cranendonck Actief!

Een bestuurder dient ervoor te zorgen dat de inwoners door de gemeente worden gefaciliteerd. Een dienstbare gemeente is hiervoor noodzakelijk. Onze inwoners moeten hun omgeving, in samenspraak met anderen, zelf kunnen invullen. Cranendonck Actief! wil inwoners die ruimte geven. Ik ben dan ook blij de afgelopen tijd bij veel burgerinitiatieven betrokken te zijn geweest, zoals Onze School (Maarheeze), os Thoes (Budel), Bouwhallen voor de carnavalsverenigingen (Budel en Soerendonk). Ik hoop dat er in de toekomst nog veel van dit soort initiatieven komen.

4. Koen van Laarhoven

Budel

Geboren en getogen in Budel. Woon samen met Inge (uit Maarheeze) en dochter Maud. Ik werk als verzekerings/vermogensadviseur bij Verberkmoes in Valkenswaard. Daarnaast speel ik af en toe een wedstrijdje tennis en ben al jaren lid van carnavalsvereniging ‘De Zuipschuiten’.

Daarom Cranendonck Actief!

Een gemeente die zorgvuldig omgaat met de beschikbare financiële middelen. Een gemeente die betrouwbaar is en waar maakt wat ze belooft. Een gemeente die er is voor haar inwoners, op alle gebieden. Deze punten zijn de basis van goed bestuur, een leefbare gemeente en zorgen voor toegevoegde waarde. Voor mij was vanaf het begin duidelijk dat Cranendonck Actief! deze waarden ondersteunt. Ook wordt er binnen de partij grondig naar dossiers gekeken en volgt een discussie en besluit op basis van argumenten. Daarom ben ik in 2009 lid geworden en wil ik mij actief inzetten voor deze partij.

5. Erica de Graaf-van Alphen

Budel-Dorplein

Sinds 2002 woonachtig in Budel-Dorplein en getrouwd met Rutger (hij werkt met mensen uit de Participatiewet), moeder van 2 kinderen en oma van 3 kleinkinderen. Ik werk als commercieel administratief medewerkster bij Upstairs Traprenovatie.
Naast mijn ‘gewone’ baan vind ik het heel erg belangrijk contact te houden met de gemeenschap in de vorm van o.a. vrijwilligerswerk, wat ik doe bij Dorplein Uniek, Vocaal, Parels van Dorplein, huiskamer Dorplein, ledenraad Rabobank. Daarnaast ben ik mantelzorger voor mijn moeder.

Daarom Cranendonck Actief!

Omdat deze lokale partij de kennis en kunde van de inwoners op haar waarde weet te schatten en daar graag ‘gebruik’ van maakt, dus burgerparticipatie in de breedste zin van het woord.
Aandacht voor kleine kernen vind ik extra belangrijk, omdat daar de leefbaarheid de laatste jaren wat onder druk is komen te staan. De verbouw/nieuwbouw van een aantal gemeenschapshuizen (Gastel, Budel-Dorplein) vind ik dan ook een positieve ontwikkeling.

6. Roberta Bergmans-Lemmers

Budel-Schoot

Geboren in Rotterdam, waar ik in 2000 mijn man Frank heb leren kennen.  In 2004 zijn wij samen in de gemeente Cranendonck komen wonen waar Frank is opgegroeid. Sinds 2011 wonen we ‘op Schoot’. In het dagelijks leven doe ik vrijwilligerswerk voor Cordaad Welzijn en verleen ik, samen met mijn zussen, sinds 2015 mantelzorg aan onze moeder.
Ik ben sinds 2013 lid van Cranendonck Actief! en ben vier jaar bestuurslid geweest, tot aan mijn raadslidmaatschap vanaf november 2017.

Daarom Cranendonck Actief!

Inwoners van Cranendonck moeten op een waardige manier en zo lang mogelijk in de eigen omgeving (woning) kunnen blijven wonen en oud worden. Voorzieningen faciliteren en aandacht geven aan de vele mantelzorgers. Daarnaast uitbreiden van de uren van de sociaal makelaars, zodat er nog beter geluisterd kan worden naar wensen en noden van de betrokkenen. Cranendonck Actief! ondersteunt dit beleid.

7. José Corporaal-Jonker

Budel

In 1999 samen met mijn gezin in Budel komen wonen. Werkzaam op de serviceafdeling van een vakantiewoningverhuurbedrijf. Daarnaast actief in de ouderraad van het Bravo! College. Ik bijt me vast in dossiers, met oog voor de zwakkeren in onze samenleving.

Daarom Cranendonck Actief!

Door het volgen van de lokale politiek ben ik er achter gekomen dat je in de politiek een verschil kunt maken. Cranendonck Actief! en ik staan voor een beleid gericht op de mens in plaats van de regels. Daarnaast vind ik heel belangrijk om ervoor te zorgen dat Cranendonck een leefbare gemeente blijft voor iedereen. Mijn speerpunten zijn: zorg, jeugd en onderwijs.

8. Jos van Velthoven

Maarheeze

Woonachtig in Maarheeze en getrouwd met Ellie. Samen hebben we 3 zonen (Sjoerd, Stan en Sjors). Sinds kort zijn we opa en oma van een kleinzoon.
Daarnaast ben ik als vrijwilliger (voorheen bestuurslid) van voetbalvereniging Maarheeze en bestuurslid van Instituut voor Natuur en Educatie (IVN) Cranendonck. Mijn interesses liggen op sportgebied, muziek (poort van brabant) en natuur/milieu.

Daarom Cranendonck Actief!

In 41 jaren overheidsdienst heb ik een behoorlijke expertise op het gebied van gemeente financiën opgebouwd bij diverse gemeenten, waaronder Maarheeze (toen nog als zelfstandige gemeente).
De uitvoering van gemeentelijk beleid kost geld. De beschikbare middelen moeten dan ook zo doelmatig mogelijk worden ingezet, om zodoende een gezonde financiële gemeente te blijven. Beleid dat Cranendonck Actief! ook voorstaat.
Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk punt. Als gemeente kun je goede stappen zetten door een gedegen duurzaamheidsbeleid. Dit moet de komende jaren nog verder tot uiting gaan komen.

9. Brenda Meusen-den Ouden

Gastel

Geboren en getogen in Gastel. Hier woon ik nog steeds met veel plezier samen met mijn man en 2 kinderen. In het dagelijks leven ben ik adviseur zorg en vastgoed. 

Daarom Cranendonck Actief!

Door mijn werk en gezinssituatie, heb ik het helaas vaak te druk om de poltiek heel actief te volgen. Echter volg ik vanaf de zijlijn wel wat er gebeurt. Van alle politieke partijen past Cranendonck Actief! het beste bij mij. Zij stellen onze inwoners centraal en dat vind ik erg belangrijk. Ik ben lijstduwer de komende raadsperiode. 

10. André Oud

Maarheeze

In 1975 samen met mijn vrouw Anne in Maarheeze komen wonen en daar begonnen als politieman, tot aan mijn pensionering in 2010. Op wat latere leeftijd een zoon gekregen. Hij is inmiddels 25 jaar en bijna afgestudeerd.
Tijdens mijn werk bij de politie heb ik van alles meegemaakt en de "eigenheid" van al onze dorpen ervaren en leren waarderen. 

Daarom Cranendonck Actief!

Ik hecht heel erg aan een "bereikbare" gemeente in de meest brede zin van het woord. Met regels die voor iedereen gelden en te begrijpen zijn. Geen willekeur en geen ad hoc beleid. Wel actieve handhaving van die regels.
Landelijke partijpolitiek heeft niets met lokale politiek te maken. Ik koos voor Cranendonck Actief! omdat die partij openstaat voor iedereen, vooral samenwerking zoekt, initiatieven van inwoners ondersteunt, actief contact zoekt met inwoners èn hecht aan betrokken deskundige wethouders. 

11. Anne-Mieke de Sterke-Zevenhek

Budel-Schoot

Getrouwd met Jan en samen hebben we drie kinderen: Erik-Jan, Iris en Steven. Sinds 1982 woonachtig in Budel, in 1992 verhuisd naar Budel-Schoot. Ik heb 25 jaar gewerkt bij de GGzE als hoofd Medische Administratie. De laatste 5 jaar werkte ik met veel plezier en vooral voldoening als manager bij Conquest, onderdeel van de GGzE, waar ex-cliënten werden opgeleid tot ervaringsdeskundige trainer. Nu ben ik sinds enkele jaren met pensioen.

Daarom Cranendonck Actief!

In de jaren '90 was ik lid van verschillende commissies (onder andere de bezwaarschriftencommissie van de toenmalige gemeente Budel), waar ik Jan van Tulden leerde kennen en waar mijn belangstelling voor een lokale politieke partij ontstond. Ik koos voor de beste: Cranendonck Actief!
Mij intrigeerde vooral het ontstaan en verloop van initiatieven van inwoners en de daarbij behorende besluitvorming en financiële gang van zaken door de gemeente.

12. Leon van de Burgt

Budel-Dorplein

Geboren in Budel en heb onder andere gewoond in Budel, Budel-Schoot en Maarheeze. Inmiddels woon ik al geruime tijd in Budel-Dorplein. Ik ben getrouwd met Anja en we hebben samen twee volwassen kinderen.

Ik ben opgeleid als Ingenieur hoogspanningstechniek. In mijn werkzame leven heb ik eerst bij Essent en haar voorgangers gewerkt, daarna bij RWE. Inmiddels werk ik al geruime tijd als grensarbeider in Duitsland.

Mijn vrouw en ik zijn sinds we in Dorplein wonen in vele vrijwilligerstaken actief. Met name wil ik hier Hernieuwde Levenskracht en de Kerst Inn noemen. Als er dan nog wat tijd overblijft, nadat de tuin op orde is, doe ik graag puzzelen.

Daarom Cranendonck Actief!

Een gemeenteraad is er voor de inwoners! Binnen de economische kaders moet een beleid worden aangehouden met een maximale opbrengst voor onze bewoners. Hierbij moet de menselijke maat niet uit het oog worden verloren en moeten we bereid zijn de achterblijvers een handje te helpen. Deze stelregels gelden voor iedere inwoner zonder onderscheid.

Toen ik mij ben gaan interesseren voor de lokale politiek, heb ik de verschillende partijen in de raad bekeken. Ik ben progressief ingesteld en ik was aangenaam verrast dat ik ook bij een lokale partij deze mening kon uitbreiden. Vandaar dat ik gekozen heb om lid te worden van Cranendonck Actief!

13. Cindy Stienen

Maarheeze

Samen met Marc en onze kinderen Joep, Puck en Pien woon ik in Maarheeze. Ik werk op de Pabo als docent rekenen, wiskunde en didactiek en ben ook studieloopbaan- en stagebegeleider.
Sinds kort ben ik actief in de ouderraad van school en voor de carnaval. Ik speel toneel bij toneelvereniging ‘De Schakel’. Graag moedig ik onze kinderen aan bij hun sporten, voetbal, hockey en dansen.

Daarom Cranendonck Actief!

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt! Dat is Cranendonck Actief! Wij gaan voor een open en eerlijke gemeente. Om dit te bewerkstelligen zet ik me graag in voor de lokale politiek. Met een beetje extra focus op de kinderen in onze gemeente omdat zij zichzelf niet verkiesbaar kunnen stellen.

14. Wim Cremers

Budel-Dorplein

Al jaren woonachtig in Budel-Dorplein en een echt gemeenschapsmens. Ik ben iemand die verenigingen een warm hart toe draagt. Ik heb dan ook in veel verenigingen een bestuursfunctie bekleed. In Dorplein ben ik gids vanuit Dorplein Uniek en leidt ik mensen rond door de mooie plekjes van onze gemeente.

Daarom Cranendonck Actief!

Inmiddels al meer dan 20 jaar lid van Cranendonck Actief! En niet zonder reden. Zij zetten zich al jaren in voor een goede leefbaarheid en het verenigingsleven. Daarnaast ondersteunen ze burgerinitiatieven. Tevens zijn zij voor ondersteuning van mensen die langer thuis in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen.

15. Etienne Corporaal

Budel

Daarom Cranendonck Actief!

16. Kitty Raats

Soerendonk

Sinds een paar jaar met mijn gezin woonachtig in het mooie buitengebied van Cranendonck (Soerendonk).
In het dagelijks leven ben ik docente maatschappijleer en probeer ik mijn leerlingen enthousiast te maken voor politiek.

Daarom Cranendonck Actief!

Lid worden van een politieke partij en op deze manier een maatschappelijke bijdrage leveren was al langer mijn wens.
Cranendonck Actief! is een partij naar mijn hart: zij willen een leefbare gemeente met een leefbaar en actief buitengebied. Het is voor mij belangrijk dat de inbreng van de burgers serieus genomen wordt. De wensen en behoeften van burgers dienen centraal te staan en niet de regels.
Mijn streven is daarom meer dynamiek in het beleid van de gemeente te brengen en om op deze manier een brug te slaan tussen burgers en de gemeente.

17. Yvonne Respen-van Tulden

Budel-Schoot

Daarom Cranendonck Actief!

18. Paul Horst

Budel

Geboren en getogen in Budel. Ik heb het agrarisch bedrijf van mijn ouders overgenomen. Kwaliteit in bedrijfsvoering staat bij mij voorop. 

Daarom Cranendonck Actief!

Cranendonck Actief! spreekt me aan, omdat ze zich verdiepen in de dossiers. Ze lopen niet de kudde achterna, maar maken weloverwogen beslissingen.
De kennis en kunde die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in mijn bedrijf, wil ik graag aanwenden voor Cranendonck Actief!

19. William Schreuders

Budel

Geboren in Waalwijk, maar inmiddels alweer een jaar of 7 woonachtig in Budel. Ik woon hier samen met mijn vriendin en 2 kinderen van 0 en 2 jaar. Ik ben werkzaam in de zorg. Momenteel als uitzendkracht bij de instelling Siza en Fokus. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger van 2 mensen met een verstandelijke beperking.

Daarom Cranendonck Actief!

Cranendonck Actief! zet zich in voor de belangen van onze inwoners. Ook onze zwakkere. Een heel fijne gedachte.

20. Markus Zappe

Budel

Daarom Cranendonck Actief!

21. Anja Pieters

Budel

Sinds 1971 woonachtig in Budel. Ik ben in het lager onderwijs werkzaam geweest en sinds een paar jaar met pensioen. Ik heb 2 dochters en 3 kleinkinderen, die helaas ver weg wonen. Ik ben vrijwilligster bij Cordaad en heb daarnaast een brede maatschappelijke interesse. 

Daarom Cranendonck Actief!

Voor mij is de plaatselijke politiek erg belangrijk. Cranendonck Actief! staat dicht bij haar inwoners en weet wat er speelt. Vandaar dat ik, als lijstduwer, Cranendonck Actief! steun. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze deskundige mensen veel voor onze zo mooie gemeenschap kunnen betekenen. 

22. Wim Smit

Budel

In 2007 ben ik in Cranendonck (Budel) komen wonen. Ik ben actief geweest voor de Wereldwinkel. tot een aantal jaren terug. Daarnaast ben ik fervent fietser.

Daarom Cranendonck Actief!

Politieke interesse had ik altijd al. Ik heb mij, voordat ik in Cranendonck politiek actief werd, verdiept in de programma's van de verschillende partijen in Cranendonck. Daarbij sprak Cranendonck Actief! mij het meest aan, vanwege de invloed die burgers mogen/moeten hebben. Mijn ruim vier jaar voorzitterschap van deze partij heeft me gesterkt in de keuze voor onze partij. Open, er zijn voor de burgers, binnen de partij verschillende politieke voorkeuren, maar altijd met respect voor elkaar. Daar moeten we ook de komende periode voor blijven staan. En energie blijven steken in dienstbaarheid naar de inwoners. Het gemeentebestuur, de raad en de ambtenaren zijn er voor de inwoners en niet andersom. Dat wordt door Cranendonck Actief! als belangrijk gezien. En dat vind ik ook!

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Twitter