translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Het kan beter. Het moet beter!

Hoe we dit willen realiseren staat uitgebreid beschreven in ons verkiezingsprogramma 2022-2026.

Hieronder een terugblik over de afgelopen periode en een samenvatting van onze belangrijkste punten voor de komende periode. 

2018-2022: Een periode van 4 jaar bezuinigen en belastingen verhogen

Bezuinigingen
Vanaf 2018 is er fors bezuinigd op vele gebieden. O.a. de bibliotheek in Maarheeze moest het met veel minder budget  gaan doen. Er is extra bezuinigd binnen het ‘sociaal domein’  oftewel op de zorg. Wij moeten er zijn voor mensen die hulp van de gemeente nodig hebben. 

Belastingverhogingen
De OZB is in 2019, 2020 en 2021 fors verhoogd, in totaal 6,4% méér dan de inflatiecorrectie, zonder dat u er iets extra’s in de vorm van voorzieningen of dienstverlening voor terugkreeg én ondanks allerlei meevallers. 
Zie ons eerder bericht hierover: Stop met bezuinigen

Dienstverlening
Slechte bereikbaarheid, geen ontvangstbevestiging van brief of mail, of zelfs helemaal geen antwoord. (Bouw) vergunningen die van rechtswege verstrekt moesten worden, omdat ze niet tijdig zijn behandeld. Bouwprojecten die maar niet van de grond komen door gebrek aan amtelijke ondersteuning of een doortastende wethouder. Dit moet worden opgelost!

Voor 2022-2026 zeggen we dan ook: Dit kan beter. Dit moet beter!

Onze belangrijkste standpunten

- In Cranendonck wordt geïnvesteerd
- Cranendonck is een dienstbare gemeente
- In Cranendonck doen we het echt samen
- Cranendonck is een duurzame gemeente

impression image

In Cranendonck wordt geïnvesteerd

De woningbehoefte is groot, vooral bij starters en senioren. Er moet nu echt gebouwd worden. Samen met inwoners willen we investeren in een fijne leefomgeving, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. 

impression image

Cranendonck is een dienstbare gemeente

De gemeente is er voor haar inwoners. Servicegericht en meedenkend. Bij problemen is er een lokale ombudsman die, geheel onafhankelijk, bemiddelt. Gemeentelijke belastingen mogen niet zomaar verhoogd worden. Inwoners moeten er voorzieningen of betere dienstverlening voor terugkrijgen.  

impression image

In Cranendonck doen we het echt samen

We willen u veel meer invloed geven. Een inwonersraadpleging, volksinitiatief of referendum kan worden georganiseerd en zo kan uw inbreng echt van invloed zijn. We willen profiteren van de verschillende samenwerkingsverbanden in de nabije omgeving van Cranendonck.

impression image

Cranendonck is een duurzame gemeente

We gaan helpen bij verduurzaming van woningen en bedrijven door te stimuleren om zonnepanelen op daken te plaatsen en gebouwen te isoleren. We gaan helpen om energiearmoede te voorkomen. We willen meer biodiversiteit, een groenere leefomgeving en minder restafval.

Stem 14, 15 of 16 maart op Cranendonck Actief! lijst 4

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter