translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Over ons

Daarom Cranendonck Actief!

Omdat wij geloven in de kracht en de betrokkenheid van onze inwoners. Waar mogelijk verschuiven we besluitvorming naar u als inwoners en dus buiten de raadzaal. We hebben vertrouwen in de ideeën en initiatieven van onze inwoners.  Daar willen we alle ruimte aan geven. De gemeente dient zich daarbij ondersteunend en dienstbaar op te stellen. Samen met u willen we ons inzetten voor een mooi Cranendonck, waar het goed leven, wonen en werken is.

Omdat wij geloven in kwaliteit, in integriteit, in transparant en toegankelijk zijn. Wij willen de beste kandidaten als wethouder (die via een assessment daarop getoetst zullen worden) en wij willen heel nadrukkelijk gebruik maken van de kwaliteiten van onze inwoners. Wij hebben respect voor iedereen, wie of wat hij of zij ook is of denkt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de drie p’s: people, planet, profit (vrij vertaald: Mens, Milieu en Werkgelegenheid). Van daaruit willen we Cranendonck samen verder brengen: sociaal, duurzaam, dichtbij.

Omdat wij geloven in een raadsbreed gedragen bestuursprogramma, wat als basis dient voor een goede samenwerking met andere partijen, met het bijbehorende respect voor elkaars mening.

Bekijk ons verkiezingsprogramma
image
anbi logo

Cranendonck Actief! is een door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend onder reg.nr. 85762 RSIN 805310496. Dat betekent dat donaties, giften etc. in zijn geheel afgetrokken kunnen worden bij uw belastingaangifte. Neem voor meer informatie contact op met onze penningmeester: info@cranendonckactief.nl De financieel jaarverslagen (als voorgeschreven door de belastingdienst) vindt u hiernaast.

Beloningsbeleid
De bestuurders, raadsleden en fractievertegenwoordigers van Cranendonck Actief! ontvangen geen beloning vanuit Cranendonck Actief! Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd.

Beginselverklaring Cranendonck Actief!
Klik hier om onze beginselverklaring te bekijken.

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Twitter