translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Begroting 2022: Gehavend op weg naar einde bestuursperiode

Veel geld, weinig ideeën

Waar moet het geld van de gemeente aan worden besteed in 2022? Door het wegvallen van een wethouder is er geen tijd en capaciteit om veel plannen op te pakken. Heel erg jammer. Wij vinden dat onder andere de volgende zaken moeten worden aangepakt:
- Gemeentelijke lasten inwoners omlaag (o.a. door verlaging OZB). 
- Voorstel voor aanleg fietsbrug over Zuid-Willemsvaart
- Niet bezuinigen op de VVV. Maak Cranendonck toeristisch aantrekkelijker
- Plant meer bomen in Cranendonck
- Investeren in preventie en verbeteren gezondheid inwoners

Natuurlijk willen we nog veel meer, maar dat is niet realistisch op het moment. Gelukkig komen de verkiezingen eraan. Hoogste tijd voor meer Cranendonck Actief! 

Dit hebben we gisteren over de begroting gezegd: 

Voor ons ligt de laatste begroting van deze bestuursperiode. En die wijkt ons inziens niet veel af van eerdere jaren. Behoedzaam wordt er verder gewerkt op de ingeslagen weg. De afgelopen jaren hebben we als Cranendonck behoorlijk wat financiële meevallers gehad. Er is dus geld genoeg. Een complimentje voor de wethouder financiën, die goed heeft opgepast. Of kan ik beter zeggen: te goed? Uit de jaarrekening van 2020 bleek dat Cranendonck wederom meer geld overhield dan was voorzien. Zoveel dat werd aangegeven dat de bezuinigingen over 2020 niet eens nodig waren geweest. Voor ons een bevestiging van wat we al eerder dachten. Voor dit college dat, door het wegvallen en niet vervangen van Wethouder Van der Wiel gehavend naar de finish hobbelt, is er geen tijd en capaciteit om veel voorstellen te doen om te investeren in de toekomst. Of is het ideeënarmoede? Ook de inwoners wat teruggeven, omdat de financiën het toelaten, is teveel gevraagd. Hier kom ik zo nog op terug.

We hadden graag, op weg naar de finish het college nog wat voorstellen meegeven om een eindsprintje in te kunnen zetten om zo nog wat zaken uit het raadsprogramma op te pakken. Maar we moeten het doen met de situatie zoals deze nu is.

FINANCIËN
Cranendonck Actief! is altijd voorstander van verstandig uitgeven van beschikbaar gemeenschapsgeld. Dit geld is van en vóór onze inwoners. Nee, we willen niet Sinterklaas spelen, maar wat nu gebeurt is Dagobert Duck nabootsen. De reservepositie is weer op peil, er komen nog veel gelden uit het gemeentefonds onze kant op en ook door grondverkopen in de afgelopen én komende jaren (denk hierbij aan Airpark Budel, maar ook dadelijk Neerlanden 2 (inmiddels bekend als De Waterbrink) staat Cranendonck er allesbehalve slecht voor. Daarom begrijpen we de voorliggende begroting niet zo goed. Waarom wel aangeven dat bezuinigingen in 2020 niet nodig waren, maar vervolgens niets teruggeven aan de inwoners? Dit is wel heel behoedzaam omgaan met gemeenschapsgeld. We hebben dit al eens de ‘methode Kuppens’ genoemd. Nogmaals, het geld is van onze inwoners. Zeker er komen nog veel projecten aan, maar wij kijken liever op dat moment of extra geld van inwoners nodig is.

OZB
De OZB verhoging van de afgelopen jaren, we hebben het al vaker gezegd, mag geen Cranendoncks kwartje van Kok worden. Gelukkig stoppen we met de extra verhoging van de OZB. Maar dat vinden we niet genoeg. Inwoners krijgen al de ene na de andere lastenverhoging en extra ontvangen geld blijft op de rekening van de gemeente staan. Laten we, ter compensatie van de OZB-verhogingen van de afgelopen jaren, de OZB-verhogingen uit 2019, 2020 en 2021, in totaal 6,4% (ruim €300.000,-), teruggeven aan onze inwoners. Het bleek achteraf niet nodig. Wij dienen hier een voorstel voor in.

BOUWEN
Tot nu toe is het uitvoeren van de woonvisie een fiasco en wordt veel te laat geacteerd. De doelgroepenverordening, die had al jaren klaar kunnen zijn. De afgelopen jaren zijn er door ons en andere partijen vele moties en amendementen ingediend. Eindelijk is er dit jaar een complex met 15 sociale woningen in Budel opgeleverd, de eerste in 5 jaar tijd. Waar zijn de woningen voor senioren? De Neerlanden 2, waar 4 jaar geleden al druk over werd gesproken: het komt eraan, want vanaf 2022 komt dit project ein-de-lijk in de realisatiefase. We kunnen als gemeente nu actief grond aankopen. Vol verwachting klopt ons hart… Er zit nog vanalles in de pijplijn, aldus de wethouder. We hopen heel erg dat het er niet te lang in blijft zitten. En dan hebben we het nog niet over de particulieren die eindeloos op de vergunning voor bijv. een verbouwing moeten wachten. We zijn er nog lang niet.

ZORG
Vrijwel deze hele bestuursperiode was het verhaal dat er te weinig geld was voor zorg. Wachtlijsten in de jeugdzorg, verschraling van de huishoudelijke hulp en het schrappen van geld voor armoedebestrijding en sociale activiteiten waren enkele gevolgen daarvan. Het college stuurde op geld en op aantallen en verloor daarbij regelmatig, naar ons idee, de menselijke maat uit het oog.

Inmiddels is geld niet meer het probleem, we zijn ruimhartig gecompenseerd. Sterker nog, de gemeente verdient weer aan de zorg. Van de €1,2 miljoen die de gemeente in 2022 extra krijgt voor zorg gaat ruim €500.000 naar de algemene middelen.

Voor ons hoog tijd om weer extra te investeren in de zorg en in mensen die op of rond de armoedegrens leven. De cliëntondersteuning is in Cranendonck ondermaats. Eindelijk, vlak voor de verkiezingen, komt het college met een armoedebeleid. Dat verdient een stevige impuls. Investeren in preventie, verbeteren van gezondheid en een gemeente die mensen weer helpt om hun weg te vinden door het doolhof van onze bureaucratie. Dat zijn voor ons belangrijke punten voor de komende tijd.


TOERISME EN RECREATIE
Enkele jaren geleden is de toeristenbelasting (want hiermee raak je niet de eigen inwoners) verhoogd. En door betere registratie, komt er nu jaarlijks grofweg €230.000,- aan toeristenbelasting binnen. Graag zien we dat toeristenbelasting ook echt gebruikt worden om onze gemeente recreatief en toeristisch aantrekkelijker te maken. Het voornemen om de recreatieve routes uit te breiden juichen we toe. We willen de bezuiniging op de VVV niet alleen voor 2022, maar definitief schrappen. Neemt niet weg dat er gekeken kan worden naar alternatieve huisvesting. Maar geef deze organisatie financiële zekerheid, zodat ze met energie verder kunnen ontwikkelen. Dan de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Budel-Dorplein. Deze week blijken er ontwikkelingen te zijn. Wat het resultaat ook gaat worden, wij willen die brug. Kom over de brug vóór die brug. We verzoeken in een motie (samen met Elan, die hier in de commissie ook al over spraken) om met een definitief voorstel voor aanleg te komen.

Onderwijs
We zien een investering in BIVAK voor €75.000,-. Uitstekend. Snel doen, zodat ze vooruit kunnen en er een nog groter succes van maken.

Duurzaamheid
De afgelopen jaren hebben we vele visies vastgesteld. Klimaatvisie, visie zonneparken, en de warmtetransitievisie komt eraan. Maar duurzaamheid is nog veel meer. In navolging op de Brabantse Bossenstrategie doen wij een voorstel om o.a. de gemeente Eersel te volgen en extra bomen in Cranendonck aan te planten. Niet als vervanging voor bomen die in een biomassacentrale worden gegooid, maar extra.

Raadsprogramma
De wethouder gaf in de commissie aan. Het Raadsprogramma is op een haar na uitgevoerd. Daar hebben we toch wel wat twijfels bij. Enkele voorbeelden.

Bouwen: Al eerder genoemd. We weten allemaal wat er is gebeurd op dit terrein de afgelopen jaren. Raadprogramma afgewikkeld op dit terrein? Dat lijkt ons niet het geval.

Lenen: Er staat o.a. in: We staan positief tegenover het aanbieden van starters-, duurzaamheids- en blijversleningen, mits zij de gewenste ontwikkelingen op gang brengen. Wat kan er in Cranendonck? Of is er onderzocht welke vormen wenselijk zijn? Wij kunnen de resultaten niet vinden.

Economie: DIC; gestrand. Tijd over zou je zeggen. Gezamenlijk optrekken bij een mogelijke baanverlenging/ baanverlegging van Kempen Airport. Ook dit project is gestrand. Als dit de manier van afwerken is, dan zijn we er zo.

Verkeer en vervoer: In Cranendonck is 4 jaar lang niets concreets gebeurd om de verkeersproblemen aan te pakken. Een gemiste kans. Dit onderdeel kan zo het raadsprogramma 2022-2026 in. Kijk naar oplossingen voor de afwikkeling van het verkeer aan de zuidkant van Budel. Wat is op dit terrein gebeurd? Of De nieuwe weg vanuit Sterksel richting Maarheeze (samen naar de A2). Wij zien deze nog steeds niet.

Sportvisie: 4 jaar geleden moest er zsm een ‘omnivereniging’ komen. Inmiddels wordt dit omgevormd naar een sportvisie. Heel goed en zeer belangrijk voor de toekomst van de sport(verenigingen in Cranendonck. Er is, ook door de betrokken verenigingen hard aan gewerkt, maar nog niet af, begrepen we. Nu komt deze pas in de volgende bestuursperiode. Moeten er beslissingen worden genomen die gezien de naderende verkiezingen niet goed uitkomen? Dit resulteert zomaar in weer een jaar vertraging.

Huisvestingsplan scholen: Waar we hebben afgesproken om een basisschool in iedere kern te behouden, weten we wat er nu gebeurt in Schoot en Dorplein. We zagen het van verre aankomen. Toch moet er nu nog een plan gemaakt worden, om te bezien of nieuw schoolgebouw op een nieuwe locatie wel kan.

Dienstverlening
Dan ons jaarlijks niet-financieel puntje. Dit betreft de kwaliteit van de dienstverlening. Er is eigenlijk nog niet veel veranderd. De onderbezetting op de afdeling ruimtelijke ordening en het wegvallen en niet vervangen van wethouder Van der Wiel helpen ook niet mee. De wethoudersformatie is in 2018 uitgebreid, met als belangrijkste argumenten ons ambitieus gemeentelijk beleid en dat ze vaker buiten de deur willen zijn, dichtbij en bereikbaar voor de inwoners. Zo’n 1,5 jaar kan er door omstandigheden niet op volle sterkte worden gewerkt. Ik kan u vertellen wat het resultaat is. Er wordt hard gewerkt, dat betwijfelen we niet. Maar inwoners merken er nog steeds niets van.

Echt, het kan beter. Het moet beter! Tijd voor meer Cranendonck Actief!  

Koen van Laarhoven en Karel Boonen

content-image content-image content-image

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter