translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Begroting 2023

Geen lastenverhoging en vaart maken met een merkbaar betere dienstverlening

Onze fractievoorzitter (Koen van Laarhoven) heeft gisteren de algemene beschouwingen op de begroting van 2023 gegeven. De volledige tekst is hieronder te lezen.

Aan de slag voor onze inwoners

Voor ons ligt de eerste begroting van deze bestuursperiode. Waar ik vorig jaar het college vergeleek met een auto met 3 wielen, die gehavend op weg was naar de finish, kunnen we nu weer, in een gerepareerde wagen, vol aan de slag. In de begroting lezen we dat Cranendonck er financieel goed voor staat. Mede door deels voorziene meevallers van de afgelopen jaren en een hogere uitkering uit het gemeentefonds, heeft de gemeente wat spek op de botten. We leven helaas ook in een onzekere tijd met zeer forse prijsstijgingen. Vooral op energie en voedsel, twee basisbehoeften. Hebben onze inwoners nog genoeg spek op de botten?


De begroting zelf laat ambitie zien, met een grote kanttekening. Na vaststelling van de raadsagenda eerder dit jaar is ook het college-uitvoeringsprogramma klaar. We willen heel erg veel. Ideeën en plannen genoeg. Maar er is onvoldoende personele bezetting om die plannen uit te voeren. Voor komend jaar hebben we een aantal aandachtspunten (ja, we willen nog meer, maar laten we realistisch blijven) die wij als Cranendonck Actief! in deze algemene beschouwingen willen benoemen.

Personele bezitting, dienstverlening en P-budget

De capaciteit om uitvoering te geven aan alle plannen is al jaren beperkt door o.a. een hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt. Er is nu een voorstel om meer ambtenaren aan te nemen om achterstanden weg te werken en de dienstverlening voor de 21.000 klanten, onze inwoners, merkbaar te verbeteren. En dat is hard nodig.

We krijgen al tijden dezelfde signalen zoals onbereikbaarheid, niet worden teruggebeld, geen reactie op mails en brieven, stukken die kwijtraken en opnieuw moeten worden aangeleverd. De basis op orde werd laatst aangegeven. In onze ogen kan dit per direct. Bel terug en beantwoord een mail. Natuurlijk kan het zijn dat de vraag of het probleem nog niet kan worden opgelost, maar geen een indicatie af, zeg wat ermee gaat gebeuren, zodat de klant (onze inwoner) weet waar ie aan toe is en weet dat de vraag of casus iemand heeft bereikt.

Het niet, te laat of niet naar wens reageren heeft ook een negatief effect op de beeldvorming die de inwoner heeft van onze gemeente en kan leiden tot onbegrip, afhaken of een klacht. Indien er als gevolg hiervan een klacht wordt ingediend verdient het aanbeveling dat deze door een onafhankelijke instantie wordt afgehandeld: de gemeentelijke ombudsman. We willen daarom een gemeentelijke ombudsman (al dan niet samen met de beide andere A2-gemeenten) die klachten onderzoekt, beoordeelt én oplost. De ombudsman heeft ook de taak bij te dragen aan goede verhoudingen tussen gemeente en burgers. 

Financiële hulp waar nodig

Alles wordt veel duurder. We willen dat onze gemeente inwoners, verenigingen en bedrijven die in de financiële problemen dreigen te komen ruimhartig helpt en daarbij nauwkeurig omgaat met het uitvoeren van regelingen zoals de energietoeslag. Maak het voor inwoners zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk. Waar mogelijk moet er vroeg worden ingegrepen of extra ondersteuning worden geboden. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Als Cranendonck Actief! zijn we bereid hierin te investeren en ondersteunen we een aantal voorstellen hierin.

Duurzaamheid

Nog een belangrijk thema. We kunnen als gemeente ondersteuning bieden. Geef voorlichting en help. Zorg dat we met z’n allen energie besparen. Hier is het simpel: wat niet wordt verbruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Ondersteun onze inwoners met het isoleren van de woning. Een voorstel hiervoor (groene zone isoleren) komt op korte termijn naar onze raad. Het Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan komt eraan. We gaan als gemeente het goede voorbeeld geven door de eigen gebouwen te verduurzamen. Ook gaan we de openbare verlichting omzetten naar LED.

Goede openbare verlichting zorgt overigens ook voor meer veiligheid. We willen ook graag dat mensen vaker de fiets pakken in plaats van de auto. Diverse vrijliggende fietspaden tussen de kernen (Budel-Gastel, Gastel-Soerendonk, Soerendonk-Maarheeze en Budel-Soerendonk) zijn echter nu niet of niet voldoende verlicht. We willen dat deze fietspaden tussen de kernen beter worden verlicht en komen met een voorstel om de kosten voor aanleg in kaart te brengen

Gemeentelijke lasten: deze gaan niet omhoog

Waar we al jaren om vragen, blijkt nu wel te kunnen: geen stijging van de OZB. Daar zijn we ontzettend blij mee.
Ook gaat, door een nieuw contract, de afvalstoffenheffing omlaag. Ook hier dus goed nieuws voor onze inwoners.

Cultuur, recreatie en toerisme

We ondersteunen de plannen van het Smokkelmuseum, de heemkundekring en de VVV. Fijn dat het kerkje een nieuwe invulling krijgt. Waarbij we hopen dat dit historisch gebouw in Budel snel wordt gerestaureerd en blijft behouden. En laten we ons verder ontwikkelen als smokkelgemeente. Samen met de natuur om ons heen en het unieke fabrieksdorp Dorplein, waar ook nog een fietsbrug moet komen, zijn er diverse toeristische kansen.

Gemeenschapshuizen en scholen

Twee belangrijke zaken voor de leefbaarheid in de kernen.
In Maarheeze dreigt De Smeltkroes in januari 2023 niet meer open te gaan. Deze belangrijke voorziening dient open te blijven. Samen met andere partijen dienen we hier een amendement voor in. En zorg in 2023 dat er vaart wordt gemaakt op het dossier van de gemeenschapshuizen in Maarheeze, Dorplein en Gastel. Kijk samen met inwoners hoe de toekomst ervan in hun dorp er moet uitzien en hak knopen door.

In Schoot en Dorplein wordt gewacht op de toekomst van hun basisscholen. Kom zo snel mogelijk met een plan. Dit duurt te lang.

Bouwen......

..... bouwen bouwen. We horen we maar al te vaak. Maar door verkeerde prioriteiten in het verleden, wetgeving, procedures en capaciteitsproblemen is het helaas makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben als raad de afgelopen jaren al veel gevraagd (flexwonen, CPO-projecten enz.). Daarom is het mooi te lezen in het HAC van 20-10 dat er 5 bestemmingsplannen in voorbereiding zijn, met in totaal zo’n 150 woningen. Laten we hier vaart mee maken. Zodat het samen, met de plannen die al in ontwikkeling zijn, zoals Neerlanden 2 en het Capucijnerplein in Budel, zorgt voor meer kansen voor onze inwoners en dan vooral de jeugd en ouderen om in onze gemeente te kunnen blijven wonen. 

We kunnen aan de slag

Natuurlijk is dit nog niet alles, maar ik wil het niet te lang maken. Er zijn vele beleidsterreinen waarbij de gemeente Cranendonck in 2023 echt stappen moet zetten. Kortom, hoogste tijd om de vele plannen, samen met inwoners, tot uitvoering te brengen. Alles voor een beter en toekomstbestendig Cranendonck.

content-image content-image content-image

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter