translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Ons voorstel voor de gemeentelijke begroting van 2021: sociaal, duurzaam en solide

En besteed, door de coronacrisis, extra aandacht aan de kwetsbare groepen in onze gemeente!

Nu de vakanties een beetje ten einde lopen gaat het college van B&W aan de slag met het maken van de begroting voor 2021 en verder. Waar dient het binnengekomen geld aan te worden besteed. Dat wordt zeker geen gemakkelijke klus. Vandaar dat het college voor de vakantie aan de gemeenteraad vroeg wat de verschillende fracties in elk geval belangrijk vinden bij het beoordelen van de nieuwe begroting.

Cranendonck Actief! vindt het belangrijk dat Cranendonck een sociale gemeente is, die oog heeft voor de zwakkeren in onze samenleving, een moderne gemeente, waar leefbaarheid en duurzaamheid centraal staan en een solide gemeente, waar de financiën op orde zijn en de burgers niet op onnodige kosten worden gejaagd. 

Dat hebben we uitgewerkt in een aantal concrete suggesties waaraan wij de voorstellen van het college willen toetsen:

Niet verder bezuinigen op het sociaal domein. De afgelopen jaren is behoorlijk geknepen op huishoudelijke hulp, op jeugdzorg, op het minimabeleid en ga zo maar door. Genoeg is genoeg! Cranendonck moet een gemeente blijven met een warm hart (en een koel hoofd).

Geen wachtlijsten meer in de jeugdzorg. Op dit moment heeft Cranendonck weer een wachtlijst met 35 jongeren. Wij vinden dit eigenlijk onbestaanbaar anno 2020. Dit is een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen. Uiterlijk medio 2021 moet dit opgelost zijn en moet elke jongere die zorg nodig heeft die zo snel mogelijk kunnen krijgen.

Geen extre bezuiniging op huishoudelijke hulp. Op de huishoudelijke hulp staan voor 2021 en voor 2022 nog steeds extra bezuinigingen in de planning. Die zijn niet reëel (sterker, de kosten zijn in 2019 gestegen in plaats van gedaald) en moeten dus van tafel. Het college heeft dit zelf ook al toegegeven maar heeft er nog niks aan gedaan met alle onzekerheid van dien.

Kwaliteit dient in de zorg weer voorop te staan. Niet de getallen en de centen. Onze inwoners moeten de zorg en de hulp krijgen die ze nodig hebben, daar moet het (weer) om draaien. Daarnaast zou er een soort ‘ronde tafel bijeenkomst’ komen met alle partijen in de zorg. Om ervaringen uit te wisselen en te kijken waar het beter kan. Die bijeenkomt moet er in de eerste helft van 2021 echt komen.

Geen extra verhoging van de OZB boven de inflatiecorrectie. De gemeente krijgt behoorlijk wat extra geld uit het gemeentefonds, uit eerdere OZB-verhogingen en uit de verkoop van kavels en gronden. Dat moet de komende paar jaar even genoeg zijn.

Extra letten op de kosten van samenwerkingsverbanden. De kosten van allerlei samenwerkingen, zoals de veiligheidsregio, de omgevingsdienst, de GGD maar zeker ook de A2-samenwerking lijken wel een bodemloze put. Ook van deze organisaties mag je wat meer soberheid verwachten in deze financieel moeilijke tijden. Het is niet uit te leggen dat de gemeente moet bezuinigen terwijl de samenwerkingen maar blijven groeien.

Duurzaamheid op voortvarende manier aanpakken. De hoeksteen van het raadsprogramma, duurzaamheid, lijkt wel van mergel! Het nieuwe afvalbeleid komt almaar niet van de grond. En er is veel beleid en papier geproduceerd. Maar de Groene Zone (zonnepanelen) en 70 euro die iedere huiseigenaar binnenkort krijgt om tochtstroken en LED-lampen aan te schaffen, zijn de enige tastbare resultaten. Wij willen meer ambitie, harde afspraken en concrete stappen de komende twee jaar.

Meer bouwen. Er moeten in 2021 en 2022 veel meer huizen worden opgeleverd in Cranendonck. In 2019 waren dat er 58. Dat vinden wij een veel te pover resultaat. De hele raad heeft opgeroepen tot extra actie maar het college slaagt er tot nu toe niet in de woningproductie op te voeren.

Coronacrisis; extra aandacht voor verenigingen, ondernemers en inwoners. Een reële en actuele doorrekening van de kosten en effecten van de Coronacrisis. De laatste gegevens die wij hebben zijn van 1 juni! Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder. Het Rijk compenseert waarschijnlijk een (groot) deel van de kosten. Hoe gaan we verenigingen helpen die een aantal maanden hebben stilgelegen? Wij vinden dat de resterende kosten binnen Cranendonck eerlijk verdeeld moeten worden.

Wij wensen het college en de ambtenaren veel wijsheid toe de komende weken.

Cranendonck Actief!

Koen van Laarhoven en Karel Boonen

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter