translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

A2-samenwerking: Laat de inwoners kiezen

Zet de voor- en nadelen van een fusie op een rij

In het zuid-oosten van Zuid-Oost Brabant werken Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen in A2-verband. Een samenwerking met vallen en opstaan, die door gebrek aan regie dreigt uit te draaien op een herindeling waarin voor de inwoners geen directe stem is weggelegd.

Het begon als een samenwerking op het terrein van Werk en Inkomen en groeide uit tot een organisatie waarin daarnaast alle bedrijfsvoering werd ondergebracht. De grote worst die de gemeenteraden werd voorgehouden o.a. door toenmalig burgemeester mevr. Vermue was dat die samenwerking de gemeenten minstens een miljoen euro aan besparingen zou opleveren. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en een illusie armer: vlak voor de zomer bleek dat er voor de komende jaren weer flink wat extra geld nodig is voor de A2-samenwerking. De gemeenteraden van Valkenswaard en Heeze-Leende sputterden nog wat tegen, een meerderheid van de Cranendonckse raad ging helaas zonder veel discussie akkoord.

We zien een ontwikkeling waarin niemand echt de regie heeft en als we niet oppassen worden we een herindeling ingerommeld.

De medewerkers van de drie gemeenten zijn nog het duidelijkst: hun ondernemingsraden dringen aan op een snelle herindeling. Zij maken zich zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening en wijzen erop dat het steeds moeilijker wordt goede ambtenaren aan te trekken als kleine gemeenten. Opmerkelijk is inderdaad het grote personeelsverloop en het vertrek in korte tijd van de drie gemeentesecretarissen en de directeur van de A2-samenwerking.

De drie burgemeesters en elf wethouders schuiven de hete aardappel door naar de gemeenteraden en lijken vooral aan de korte termijn en hun eigen baantjes te denken. Je zou van professionele bestuurders ook een visie mogen verwachten wat op lange termijn het beste scenario is. Zij ervaren dagelijks of de gemeenten wel of niet in staat zijn te voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld.

En de drie gemeenteraden lijken nog het meest op een kippenren vol kippen-zonder-kop. Elke fractie in elke gemeenteraad vindt wat anders. Niemand neemt het voortouw en iedereen draait een beetje om de hete brei heen. Het resultaat is dat de drie gemeenteraden geen idee hebben waar ze naar toe willen, niet afzonderlijk laat staan gezamenlijk.

Daarbij blijft het grootste probleem nog eens onbesproken, namelijk dat er tussen Valkenswaard enerzijds en Heeze Leende en Cranendonck anderzijds grote cultuurverschillen zijn. Maar liefde kan groeien, zeker bestuurlijk liefde, maar daar moet je dan wel wat voor doen. Daarvoor is nodig dat alle partijen en zeker de grootste, bereid moeten zijn te investeren in een succesvolle samenwerking.

De gemeenten, zeker kleine, staan financieel onder grote druk (de verantwoordelijkheid voor de zorg, de coronacrisis), de eisen die worden gesteld liggen steeds hoger en het vinden van goed personeel is inderdaad een uitdaging. Herindeling kan daarop een antwoord zijn of misschien juist niet en moeten we het zoeken in een versterking van elke gemeente afzonderlijk. Of een combinatie van beide, waarbij je elke kern een aantal bevoegdheden geeft hun eigen zaakjes te regelen. Probleem is nu dat we bij gebrek aan sturing toch stapje voor stapje richting herindeling gaan. De A2-samenwerking groeit en krijgt er geleidelijk steeds meer taken bij. Deze herindeling-in-slow-motion vinden wij een verkeerde ontwikkeling.

Daarom willen wij de inwoners van de 3 gemeenten, in elk geval die van Cranendonck, een beslissende stem geven in dit proces, nu het nog kan. Nu de bestuurders en de gemeenteraden er niet in slagen een duidelijke koers te bepalen, moet het laatste woord aan de inwoners zijn. In maart 2022 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Hoe mooi zou het zijn om dan aan alle inwoners een tweede stembriefje te geven waarmee ze kunnen bepalen hoe het verder moet met hun gemeente.

In de tussentijd kunnen we aan goede voorlichting doen, kunnen we de discussie met elkaar aangaan en kunnen we tot een goede vraagstelling komen voor deze raadpleging van onze inwoners. Maar duidelijk moet ook zijn dat de uitkomst ervan bindend is.

We hebben onze mond vol van burgerparticipatie en dat we onze inwoners serieus moeten nemen. De ultieme stap is dat wij de toekomst van onze gemeente ook daadwerkelijk in handen leggen van onze inwoners. Zeker nu wij er zelf niet in slagen tot een duidelijke keuze te komen. Dat is geen teken van zwakte, maar juist van vertrouwen in het gezonde verstand van onze inwoners.

Namens Cranendonck Actief!

Karel Boonen

content-image content-image content-image

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter