translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Behoud deel fabriek Signify voor Maarheeze

Wij komen in de raadsvergadering van 16 april 2024 met een initiatiefvoorstel rondom 'Philips Maarheeze' (Nu Signify). De fabriek komt na het vertrek van Signify leeg te staan. Terwijl deze fabriek een allesbepalende rol heeft gespeeld voor Maarheeze, bestaat de kans dat alles wordt gesloopt. De beroemde toren is helaas al weg. 

Wij willen dat een herkenbaar deel van de bebouwing blijft staan als blijvende herinnering aan Philips dat een o zo belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van Maarheeze. Ons verzoek is dan ook:

Voor dat tot sloop wordt overgegaan van de nog resterende gebouwen en installaties van de voormalige Philipsfabriek (nu Signify) aan de Philipsweg te Maarheeze, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het complex geheel of gedeeltelijk dan wel een, ook voor een buitenstaander, zichtbare en herkenbare herinnering aan het fabriekscomplex te behouden.

De gemeente is geen eigenaar van het terrein. Met dit voorstel willen we echter proberen te bewerkstelligen dat alles in het werk wordt gezet om sloop te voorkomen. Lees hieronder verder voor onze oproep.

content-image content-image content-image

Wat gebeurt er met Philips (Signify) in Maarheeze?

Dit jaar, medio juli 2024, stopt Signify met zijn activiteiten in Maarheeze. 

De nu nog aanwezige gebouwen en stellages van de oude Philipsfabriek dreigen dan onder de slopershamer te verdwijnen. En daarmee de herinnering aan Philips en zijn rol voor de ontwikkeling van Maarheeze,

In 1954 begon Philips aan de bouw van een fabriek in Maarheeze. In de daarop volgende jaren werd niet alleen de fabriek gerealiseerd maar kreeg ook Maarheeze de vorm zoals we het nu kennen, In 1957 werd de kenmerkende koeltoren gerealiseerd; De fabriek zorgde voor werk en welstand. Maarheeze kreeg er inwoners bij uit alle streken van Nederland. Zij werden gastvrij ontvangen en er ontstond een levendig actief dorp met een open karakter. 

Medio 2013 werd door Philips besloten een deel van het terrein en de daarop staande gebouwen af te stoten. Een actie van voormalige Philipswerknemers om de markante koeltoren te behouden had een omgekeerd effect. De toren werd versneld gesloopt.

Het terrein ligt inmiddels al 10 jaar braak; een open wond in het gebied.

Philips werd Signify maar ook bij dit bedrijf gaat het licht uit. De gebouwen komen leeg te staan en krijgen of een andere bestemming of zij worden gesloopt. Gezien de historische betekenis van de lichtfabriek voor Maarheeze vinden wij dat er niet lichtvaardig tot sloop overgegaan kan en mag worden.

Er zijn nog heel wat mogelijkheden. Laat een herbestemmingsscan uitvoeren. Doe een onderzoek naar de cultuurhistorische waarde. Betrek de inwoners van Maarheeze en oud-werknemers bij de besluitvorming. Zoek naar subsidiemogelijkheden om een deel als cultureel erfgoed te bewaren. 

Kortom, ga niet als tien jaar geleden voor de voet weg slopen. Wij hebben hiervoor een initiatiefvoorstel gemaakt voor de raadsvergadering van 16 april. We vragen hierin om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het complex geheel of gedeeltelijk te behouden als herinnering voor Maarheeze. We willen dat de gemeente gebruik maakt van de erfgoedverordening en deze gebouwen aanwijst als gemeentelijk monument. Dit op grond van het bijzondere belang voor de gemeente en de cultuurhistorische waarde van het complex. Hierbij gebruik makend van de zogenaamde “voorbescherming”.

Laten we in gezamenlijkheid (eigenaar, gemeente, inwoners) kijken wat we met deze vrijkomende ruimte en gebouwen kunnen doen.

Heeft u zelf ideeën of wilt u zich inzetten voor dit doel, dan horen wij dat graag.

Cranendonck Actief (info@cranendonckactief.nl)

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter