translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

Cranendonck Actief! wil referendum kunnen organiseren in Cranendonck

Voorstel voor referendumverordening en verordening agenderingsrecht

Velen voelen zich betrokken bij wat er gaande is in hun dorp of onze gemeente en zetten zich belangeloos in voor de gemeenschap. Heel belangrijk en het houdt onze 6 mooie kernen leefbaar. Ook vanuit de gemeenteraad willen we graag betrokken inwoners. Het blijft echter vooralsnog bij meepraten en meedenken in het kader van ‘burgerparticipatie’. We willen de invloed van onze inwoners op de raadsagenda en besluiten echt groter maken. Hiervoor hebben we 2 initiatiefvoorstellen gemaakt: De ‘verordening agenderingsrecht’ en de ‘referendumverordening’.

1: Agenderingsrecht voor inwoners. Wil je iets realiseren in je buurt of dorp, of wil je aandacht vragen voor iets wat je bezig houdt, dan mag je dat agenderen voor de gemeenteraad, als je 50 of meer handtekeningen bij elkaar krijgt. Dit mag iedereen doen van 12 jaar of ouder! De indiener mag het voorstel toelichten in de commissievergadering. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit. In het raadsprogramma uit 2018 staat reeds: We zijn er voorstander van dat inwoners, onder bepaalde voorwaarden, zaken zelf kunnen agenderen voor behandeling in de gemeenteraad. We gaan kijken hoe we dit recht van agendering mogelijk gaan maken. Hier wachten we nog steeds op en wij vinden het de hoogste tijd. We willen niets liever dan dat de betrokkenheid en invloed van inwoners toeneemt. Zo kunnen we samen betere besluiten nemen en meer voor elkaar krijgen.

2: Referendum, raadgevend of raadplegend. Eens in de 4 jaar mogen we stemmen voor de gemeenteraad. In de tussentijd kunnen zaken veranderen of nieuwe, bij de verkiezingen nog niet bekende onderwerpen op de raadagenda komen. Als gekozen gemeenteraad nemen we vervolgens een besluit dat in de ogen van de raad het beste is voor onze inwoners. Het kan ook zijn dat over onderwerpen heel verschillend wordt gedacht. En dan merken we echt betrokkenheid (zoals bij de voorgenomen sloop van het gemeentehuis in Budel), maar is er vervolgens geen mogelijkheid om echte invloed hierop uit te oefenen. Wij vinden dat dit anders moet. Bij onderwerpen die ons allemaal aangaan, als voorbeeld een fusie van Cranendonck met Valkenswaard en Heeze/Leende, waar nog steeds over gesproken wordt, willen we de mogelijkheid geven aan inwoners om hun mening te geven. Een referendum wordt mogelijk als minimaal 800 inwoners van 18 jaar en ouder dit willen.

Beide voorstellen staan op de agenda voor de commissievergadering van 18 mei en de raadsvergadering van 1 juni 2021. Laat ons vast weten wat je er van vindt.

Namens de fractie Cranendonck Actief!
Koen van Laarhoven en Karel Boonen

PS: interesse om meer te weten te komen over de lokale politiek in Cranendonck, of wil je meepraten en meedenken met ons, of ons op andere wijze ondersteunen? Laat het ons weten! Dit kan via koen.van.laarhoven@cranendonckactief.nl of op telefoonnummer 0612259064.

content-image content-image content-image

Foto: Michel van Bergen

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Twitter