translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Tijd voor gemeenteraadsverkiezingen

De begroting voor 2022 is behandeld. We maken de balans op.

We hebben deze begroting tal van onderwerpen behandeld. Enkele punten willen we extra uitlichten:

OZB: Toen het financieel slecht ging met de gemeente Cranendonck kwam het voorstel om de OZB drie jaar op rij extra te verhogen, met in totaal 6,4%. Waar wij andere oplossingen zagen, vond de meerderheid van de raad het prima. Nu het weer beter gaat met de gemeente werd een voorstel van Cranendonck Actief! om die extra OZB weer terug te geven aan onze inwoners door alle andere partijen weggestemd. Ook een voorstel om een klein beetje OZB terug te geven werd door de coalitie weggestemd. ‘Ach, het gaat maar om een paar euro voor de mensen’ liet wethouder Kuppens zich ontvallen. Waar wij al bang voor waren gebeurt: de OZB wordt het Cranendonck kwartje van Kok. Eens verhoogd, komt het nooit meer terug. Er is altijd wel een bestemming voor te vinden.

Wij vinden dat de meerderheid van de gemeenteraad van Cranendonck hier een principiële fout maakt. Prima om de OZB te verhogen als het moet, maar dan moet je hem ook verlagen als het kan. Het is immers uw geld. En voor veel inwoners telt elke euro.

Woningbouw: Ook op het gebied van woningbouw worden vreemde keuzes gemaakt. We hebben meer woningen nodig, maar vooral betaalbare woningen voor starters, senioren en een- en tweepersoonshuishoudens. Dat hebben we zelfs afgesproken in onze woonvisie 2018-2030. Maar we bouwen vooral gezinswoningen en vrijesectorwoningen. En nog geen 8 sociale huurwoningen per jaar terwijl we het dubbele aantal hebben afgesproken. Hierdoor zijn mensen met een lager inkomen kansloos op de woningmarkt. Dit moet naar ons idee echt anders de komende jaren.

Duurzaamheid: Terwijl in Glasgow de wereld vergadert over het klimaat, wilde we Cranendonck vooruit helpen met een voorstel om de komende jaren flink meer bomen te planten. Helaas. ‘We doen hier elk jaar al aan boomplantdag’ zei wethouder Kuppens, ‘en op de Baronie zijn al extra bomen geplant’. De meerderheid van de raad vond het prima. Wel grote woorden over duurzaamheid maar als het concreet wordt, ho maar.

Handhaving: Al jaren heeft de gemeente te weinig capaciteit voor handhaving. Iedereen ziet wat er fout gaat. Illegale huisvesting van arbeidsmigranten, overtredingen van het bestemmingsplan, ondermijning in het buitengebied. Ook de burgemeester was blij met een voorstel van Pro6 en Cranendonck Actief! om een extra handhaver aan te nemen. Helaas, de meerderheid van de raad vond het onnodig.

Zorg: Na jarenlang flink bezuinigen op hulp in het huishouden, op de jeugdzorg, op steun aan mensen met weinig geld en op voorzieningen zoals de bibliotheek in Maarheeze, zei wethouder Lemmen de menselijk maat weer centraal te willen stellen. Oog hebben voor de echte problemen van mensen, hulp bieden bij het invullen van al die moeilijke formulieren en er komt zelfs een heus ‘armoedebeleid’. Mooie woorden en een lichtpuntje! Wij zullen de wethouder kritisch volgen op zijn daden.

Kortom, het is goed dat er binnenkort verkiezingen zijn. Het wordt hoog tijd voor meer Cranendonck Actief! De keuze is aan u, op 16 maart 2022.

content-image content-image content-image

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter