translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Nul (0) sociale woningen erbij in Cranendonck tussen 2015 en 2020

Woningbouw heeft geen prioriteit bij college / wethouder

Dat er grote woningnood heerst in Nederland en ook in Cranendonck is geen nieuws. Het is vooral erg voor al die mensen die geen woning meer kunnen huren of kopen, veelal starters en jongeren die een eigen leven willen gaan opbouwen.

We hebben in de gemeente Cranendonck afgesproken dat er tussen 2015 en 2030, in 15 jaar tijd dus, tenminste 815 woningen zouden bijkomen. Ook hebben we afgesproken dat van die 815 woningen 30% sociale huur, 50% voor een- en tweepersoonshuishoudens en 30% voor senioren zou worden gebouwd. En er worden prestatieafspraken gemaakt met woningcorporaties en jaarlijks wordt er gekeken of de afspraken worden nagekomen, of aanpassing wenselijk is en waar nodig bijsturen. Dit laatste staat zelfs in het Raadsprogramma van 2018. Kortom, heldere uitgangspunten waarbinnen een college en de wethouder aan de slag kunnen. Zou je denken.

Maar wat blijkt. De eerste vijf jaar zijn voorbij en het college en de wethouder hebben aan geen enkele doelstelling voldaan. Geen enkele!

Er zijn minder woningen gebouwd dan afgesproken (263 ipv 290), slechts 13% daarvan is voor een- en tweepersoonshuishoudens en 17% voor senioren. En als klap op de vuurpijl: er zijn de afgelopen vijf jaar 0 sociale huurwoningen bij gebouwd in Cranendonck. Misschien zijn er een paar woningen via particulieren goedkoop verhuurd, maar dat is niet bekend bij de gemeente.

Pas na verschillende keren doorvragen heeft het college deze informatie verstrekt. In de commissievergadering van afgelopen week leken de meeste partijen en de verantwoordelijk wethouder niet echt wakker te liggen van deze informatie. Nou, wij liggen hier wel wakker van.

De aanpak van de woningnood heeft de afgelopen vijf jaar in Cranendonck volledig gefaald. Daarmee zijn de problemen in onze gemeente eerder groter geworden dan kleiner.

Daarom willen wij in de volgende raadsvergadering een motie indienen die het college opdracht geeft de komende 10 jaar de opgelopen achterstand in te lopen. Dat betekent o.a. dat bijna de helft van de te bouwen woningen tot 2030 sociale huur of sociale koop moet zijn. Daar moet het college een concrete planning van maken en duidelijke afspraken met WoCom maken en nakomen.

Mooi is dat er in Budel nu net een project met 15 sociale huurwoningen is opgeleverd, dat is een begin. Nog 230 te gaan!

Cranendonck Actief! Karel Boonen en Koen van Laarhoven

content-image content-image content-image

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter