translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Politiek in Cranendonck: Fractiediscipline gaat voor op meegaan met betere voorstellen

Het lijkt ‘Den Haag’ wel

De raadsperiode vanaf de laatste verkiezingen in 2018 tot nu toe lijkt in vrijwel niets meer op de voorgaande periode (2014-2018), waarbij Cranendonck zelfs de landelijke pers haalde over de manier van politiek bedrijven. Er kwam een raadsprogramma en geen coalitieakkoord. Kwaliteit (inclusief assessment voor wethouders) stond voorop. We kregen in de raad meer discussie, uitwisseling van inhoudelijke argumenten, er werd naar elkaar geluisterd en er was minder fractiediscipline. Voorstellen werden aangenomen met wisselende meerderheden.

In 2018 kwam er wederom een raadsprogramma, net als een assessment voor de wethouders. Maar van de overige zaken is al een tijdje weinig meer te merken.

Enkele voorbeelden uit de raadsvergadering van 29 september 2020.

Moties en amendementen (voor aanpassing/verbetering van en raadsvoorstel) zouden we op tijd toesturen aan elkaar om zo de kans te bieden mee te doen of eventueel verbeteringsvoorstellen te doen. Deze vergadering hadden we, als Cranendonck Actief!, drie concept-amendementen rondgestuurd. Van Elan kregen we een reactie en diende met ons zelfs 2 amendementen in. Maar vanuit de coalitiepartijen (CDA, Pro6 en VVD) was er niemand die even de telefoon pakt of een mailtje stuurt. Wel krijgen wij een dag voor de vergadering een eerder door de coalitie besproken motie van CDA en Pro6. Tekenen bij het kruisje is dan nog wat ons rest, want samen hebben de indieners al een meerderheid.   

Er gebeurde nog meer waaruit bleek dat de coalitieafspraken boven alles gaan, ook al is een raadsmeerderheid te vinden voor aanpassing van een voorstel. Tijdens de vergadering merkt de woordvoerder van Pro6 op een bepaald onderdeel van het raadsvoorstel (Burap, overhevelingen)  ‘onwenselijk’ te vinden. Elan en Cranendonck Actief! vonden dit ook. Dus vroegen wij een schorsing aan om met Pro6 te overleggen om een amendement te maken. Met drie partijen hadden we tenslotte een meerderheid. De woordvoerder wilde wel met Elan en ons tot een compromis komen. Daarop werd door de fractie ingegrepen: er lagen andere afspraken in de coalitie! Resultaat: Geen amendement, het onwenselijke punt bleef overeind. Dit valt vast onder ‘anders besturen’, denken we.

We zijn er nog niet, want enkele punten later zit CDA met een ander raadsvoorstel te worstelen en ook zij vragen schorsing aan. Er vindt coalitieoverleg plaats. Elan en Cranendonck Actief! worden niet bij het overleg betrokken. Ach, de ‘oppositie’ is niet nodig om een meerderheid te halen, zullen ze gedacht hebben…

We kunnen de vergadering op deze manier ook wel schriftelijk afdoen. Het is erg jammer dat  fractiediscipline zwaarder weegt dan het verbeteren van een voorstel. We willen als 19 raadsleden toch allemaal het beste voor onze gemeente en haar inwoners? Cranendonck Actief! motiveert dit nog meer om met goede inhoudelijke verhalen te blijven komen, en om steeds weer de discussie met andere partijen op te zoeken. En voorstellen op inhoud te beoordelen. Daar gaan we mee door! 

Wil je hierover met ons meedenken, laat het gerust weten (info@cranendonckactief.nl)

Koen van Laarhoven
Karel Boonen
Raadsleden namens Cranendonck Actief!

content-image content-image content-image

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter