translations.contactInfo
Wolfswinkel 9a
6021 ED Budel

+31 (0)6 -12259064
info@cranendonckactief.nl

Postadres

Terug naar overzicht

@isset($links->become_member) Lid worden @endisset Mail: info@cranendonckactief.nl

Regionale samenwerking bodemloze put

In veel gemeenten in Zuid-Oost Brabant heerst een toenemende onvrede over de elk jaar maar stijgende kosten van de regionale samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio, de Veiligheidsregio, de GGD, de Omgevingsdienst, de sociale werkvoorziening en in ons geval specifiek de A2-samenwerking.

In Cranendonck staan de samenwerkingsverbanden voor een bedrag van bijna 9.5 miljoen euro op onze begroting, dat is 17% van de totale gemeentebegroting (pakweg 1/6 deel). Er liggen nu concept-begrotingen voor die erop neerkomen dat Cranendonck in 2021 weer 5 ton extra moet gaan betalen, een stijging van ruim 5%!

Alle gemeenten hebben het financieel zwaar. De kosten van de zorg zijn veel hoger dan de vergoeding die we daarvoor van het Rijk krijgen. Nu komen de kosten van de Coronacrisis daar nog eens bij. Er is al flink bezuinigd, m.n. in het sociale domein. In Cranendonck wordt stevig geknepen op de huishoudelijke hulp, de jeugdzorg, bijzondere bijstand en is de bibliotheek in Maarheeze zowat ontmanteld. Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren de gemeentelijke belastingen stevig verhoogd. Je ziet dit patroon in bijna alle gemeenten: de voorzieningen verschralen en de lasten lopen voor de burgers op.

Vorig jaar was er een eerste signaal. Door druk vanuit verschillende gemeenten kregen de regionale samenwerkingen een ‘bestuursopdracht’ om intern te zoeken naar meer efficiency en naar een betere afstemming van de bedrijfsvoering. Dat zou toch wel een paar ton moeten opleveren. Nu, een jaar later, hebben we nog niets gehoord van dit onderzoek. In augustus (!) wordt een eerste resultaat verwacht. Daaruit spreekt weinig gevoel voor urgentie.

Alsof er niets aan de hand is, alsof gemeenten het financieel niet al zwaar genoeg hebben, alsof Corona niet bestaat, komen al die gemeenschappelijke regelingen nu met hun nieuwe begrotingsvoorstellen, met als resultaat: meer, meer, meer. Voor ons is de maat vol. In Cranendonck is unaniem een motie aangenomen dat we niet akkoord wensen te gaan met weer een verhoging van onze bijdrage voordat het interne onderzoek naar efficiency tot een tastbaar resultaat heeft geleid.

Wij willen graag dat onze vertegenwoordigers in de besturen van de regionale samenwerking dit standpunt actief uitdragen en wij hopen dat meer gemeenten zich hierbij aansluiten. Ik had eigenlijk gehoopt en verwacht dat al die wethouders en burgemeesters die de besturen van de gemeenschappelijke regelingen bevolken, zelf op dit idee waren gekomen. Zij weten toch zelf ook wel dat hun eigen gemeenten in financieel zwaar weer verkeren.

Genoeg is genoeg. Ik zeg dit terwijl ik een warm voorstander ben van regionale samenwerking. Maar alle realiteitsbesef over hoe moeilijk gemeenten het hebben lijkt te ontbreken bij onze regiobestuurders en hun organisaties. Laat dit dan maar een wake-up call zijn. De tweede, dat wel. Hopelijk wordt hij nu wel gehoord.

Namens Cranendonck Actief!
Karel Boonen

Meer informatie over ons?

Neem contact met ons op!

Contact opnemen
Vragen? Neem contact op met ons! +31 (0)6 -12259064 Of via social media Facebook Instagram Twitter